Stabilnosc

Zapewnia to najniższy środek ciężkości i najlepszą stabilność. Normy bezpieczeństwa związanego z obchodzeniem się z płynnymi paliwami lub gazem ziemnym, są niemal takie same jak w przypadku innych pojazdów mechanicznych.

Oczywiście do obsługi wózków widłowych konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień oraz pozytywny wynik badań psychotechnicznych, takie same, jak w przypadku badań przeprowadzanych w czasie kursu na prawo jazdy.

Należy pamiętać, że takie uprawnienia mogą wydawać tylko ośrodki i firmy, które otrzymały odpowiedni certyfikat wydany przez Ośrodek Doskonalenia Kadr.